02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
23rd FERCAP International Conference

26-29 November 2023

Read more!
image
“การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916”

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14155 และ ISO 20916” วันที่ 4-6 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00-16:30น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา (SWISSÔTEL BANGKOK RATCHADA) กรุงเทพมหานคร

Read more!
image
**ภาคอีสาน** ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

การประชุมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี (ภาคอีสาน)

Read more!
image
SIDCER-FERCAP Survey 2-5 April 2023

การตรวจประเมินรับรองคุณภาพ

Read more!
image
**ภาคเหนือ** ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี ในวันอังคาร 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

การประชุมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี (ภาคเหนือ)

Read more!
image
ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย surveyor trainee (Surveyor Trainee Registration)

การจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย surveyor trainee โดยมูลนิธิซิดเคอร์-เฟอร์แคป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์

Read more!
image
ประชุมร่วมกันระหว่าง CREC กับสถาบันภาคี ในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนการทำงานร่วมกันระหว่าง CREC กับสถาบันภาคี ในสังกัดมหาวิทยาลัย

Read more!
1